Từ 1/1/2017 – tên miền quốc gia .vn giảm gần 60% lệ phí đăng ký

Theo thông tư 208 được Bộ Tài chính ban hành ngày 10/11/2016 thay thế cho Thông tư 189, nhiều mức phí, lệ phí đăng kí sử dụng tên miền quốc gia “.vn” đã được điều chỉnh giảm so với mức phí hiện nay.

Kể từ ngày 01/01/2017, thông tư được áp dụng với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước được cấp đăng kí, sử dụng tên miền quốc gia “.vn”, tổ chức trong nước được cấp đăng ký, sử dụng địa chỉ Internet tại Việt Nam, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp đăng ký sử dụng tên miền quốc gia “.vn” và địa chỉ Internet của Việt Nam; các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thu, nộp phí, lệ phí tên miền quốc gia “.vn” và địa chỉ Internet của Việt Nam.

Trong đó, thông tư 208 cũng quy định rõ, Trung tâm Internet Việt Nam được Bộ thông tin và truyền thông giao nhiệm vụ cung cấp đăng ký sử dụng tên miền quốc gia “.vn” và địa chỉ Internet Việt Nam có nhiệm vụ thu phí, lệ phí theo quy định tại thông tư này.

Đáng chú ý, biểu mức thu lệ phí, lệ phí đăng kí và duy trì đã được điều chỉnh so với trước đây.

BNode---Domain-VN

Theo: Thông tư 208/2016/TT-BTC

Để được biết rõ thêm về những thay đổi trên cũng như được tư vấn miễn phí về việc đăng kí, gia hạn sử dụng tên miền quốc gia “.vn”, liên hệ ngay với BNode bạn nhé!

support@bnode.vn | sale@bnode.vn