Tên miền và DNS

Nếu quý khách có nhu cầu mua tên miền và DNS server để quản trị, chỉnh sửa các bản ghi, hãy liên hệ BNode.