Sao lưu

Khách hàng có thể chủ động sao lưu BNode thật dễ dàng thông qua vài thao tác click chuột. Dung lượng backup của BNode không tính vào dung lượng gói dịch vụ.