Bnode 1

220.000đ/tháng

 • 1 Core
 • 1GB RAM
 • 20GB Dung Lượng
 • Unlimit Bandwidth
 • 1 IP
 • Backup
Đăng ký ngay

Bnode 2

330.000đ/tháng

 • 1 Core
 • 2GB RAM
 • 40GB Dung Lượng
 • Unlimit Bandwidth
 • 1 IP
 • Backup
Đăng ký ngay

Bnode 3

610.000đ/tháng

 • 2 Core
 • 4GB RAM
 • 80GB Dung Lượng
 • Unlimit Bandwidth
 • 1 IP
 • Backup
Đăng ký ngay

Bnode 4

1.170.000đ/tháng

 • 4 Core
 • 8GB RAM
 • 160GB Dung Lượng
 • Unlimit Bandwidth
 • 1 IP
 • Backup
Đăng ký ngay

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Bạn muốn cấu hình khác các gói BNODE: Thay đổi cấu hình
X

LIÊN HỆ